Kontakt

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Ďakujeme za dobrovoľné poskytnutie Vašich osobných údajov. Odoslaním tohto kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov)
  • zákon č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

  Osobné údaje Vás ako dotknutej osoby budú použité na zaslanie odpovede (spätnej väzby) na Váš e-mail. Vaše údaje budú nebudú poskytnuté tretím stranám.